Ook al heb je als onderneming in Nederland slechts één werknemer in loondienst met
een 0-urencontract, toch ben je verplicht om daarvoor minstens een basiscontract af te
sluiten met de zogenaamde arbodienst. Elke werkgever in Nederland dient volgens de
zogenaamde Arbowet in te staan voor een passende zorg ten opzichte van diens
medewerkers. Zo dient er bijvoorbeeld steeds een nadrukkelijke begeleiding te gebeuren
van zieke medewerkers en moet er sprake zijn van een goede voorlichting voor wat de
geldende arbeidsrisico’s betreft. Zou jij graag meer te weten willen komen over de
zogenaamde arbo dienstverlening en zou je graag willen achterhalen wat nu precies je
rechten en plichten zijn als werkgever? Dan is het zonder meer een aanrader om je even
te verdiepen in de onderstaande informatie.

Wat omvat arbo dienstverlening precies?

Een zogenaamde arbodienst zorgt voor de ondersteuning van werkgevers en
werknemers bij het opstellen van het arbeidsomstandighedenbeleid en het
verzuimbeleid. Het merendeel van de organisaties kiezen ervoor om een arbodienst in te
schakelen voor de zogenaamde verzuimbegeleiding van zieke medewerkers. Op het
ogenblik dat een werknemer zich ziek meldt zorgt de zogenaamde Wet Verbetering
Poortwachter er namelijk voor dat er een verplichting in werking treedt met betrekking
tot het inschakelen van een bedrijfsarts. De bedrijfsarts is één van de vier deskundigen

die deel uitmaakt van de arbo dienstverlening. De andere deskundigen zijn een
arbeidshygiënist, een veiligheidsdeskundige en een arbeids- en organisatiedeskundige.

Geldt er een verplichting voor arbo dienstverlening of niet?

Ja er geldt in Nederland zeker een verplichting voor arbo dienstverlening. Dit is reeds het
geval sinds het jaar 2017. Elke werkgever in Nederland is dan ook bij wet verplicht om
een zogenaamd basiscontract af te sluiten met een arbodienst. In dit basiscontract staat
onder meer opgenomen in welke gevallen je, je dient te laten ondersteunen door een
arbodienstverlener of een bedrijfsarts. Het contract wordt overigens gezamenlijk
opgesteld. De zogenaamde ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging dient
zich ook altijd akkoord te verklaren met de inhoud van dat contract.

Waarom is arbo dienstverlening verplicht?

Voor veel mensen is het niet helemaal duidelijk waarom arbo dienstverlening nu precies
verplicht is. Toch is de reden dat de arbodienst verplicht is opgenomen in de Arbowet
eigenlijk niet zo ver te zoeken. Jij dient er namelijk als werkgever in de praktijk voor te
zorgen dat er goede arbeidsomstandigheden worden gecreëerd. Bovendien dient er
uiteraard ook steeds een passende verzuimbegeleiding in het leven te worden geroepen.
In de Arbowet is opgenomen dat arbo dienstverlening je bijstand biedt bij vier
verschillende kerntaken, namelijk:

1. Bij de ziekteverzuimbegeleiding en de preventie op vlak van ziekteverzuim;
2. Bij periodieke arbeidsgezondheidskundige onderzoeken;
3. Bij aanstellingskeuringen;
4. Bij het uitvoeren en opstellen van de Risico Inventarisatie- en evaluatie;

Voor de eerste drie taken geldt dat je ze laat uitvoeren door een bedrijfsarts. De
zogenaamde RI&E moet echter worden uitgevoerd door één van de andere
kerndeskundigen die zijn betrokken bij de arbo dienstverlening. Het kan hierbij dan ook
gaan om de arbeidshygiënist, de veiligheidsdeskundige of de arbeids- en
organisatiedeskundige. Bij twijfel of vragen zal de arbodienst je in ieder geval graag van
de nodige informatie voorzien.

Meer informatie vind je op HR Navigator – De Grootste HR vergelijkingssite!

Tags:

No responses yet

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *