Utopia

Nadat het bedrijfsleven de bankencrisis langzamerhand te boven komt, wordt het wellicht tijd om weer eens naar de toekomst te kijken. Sinds 2008 heeft er in het bedrijfsleven een kaalslag plaatsgevonden en zijn branches totaal veranderd. Dat geldt ook voor Broad. We beschouwen onszelf allang niet meer als een traditioneel reclamebureau, maar als regisseurs van marketing communicatie. Steeds meer bedrijven en organisaties zijn na de crisis op zoek naar een nieuwe positionering. Een nieuw Utopia zogezegd. Daarbij is Broad steeds vaker gesprekspartner. En dat willen we als creatieven met soms een afwijkende blik op de toekomst, ook graag zijn.

Het idee van het utopisme is niet nieuw. Al 500 jaar geleden hield niemand minder dan de theoloog en wijsgeer Thomas More zich er mee bezig. In 1516 publiceerde hij in mijn woonplaats Leuven zijn boek Utopia. Dat is een denkbeeldig land met een ideale samenleving. Er is in Utopia gelijkheid op sociaal gebied. Cultuur en onderwijs kunnen floreren. Ook vrouwen krijgen de ruimte zich te ontwikkelen. In Utopia bestaat een humaan strafrecht. Ziekten die onverdraaglijk lijden met zich mee brengen dienen serieus genomen te worden. De denkfout van More is, dat alle mensen en organisaties gelijk zouden zijn. Ook andere wijsgeren zoals Rousseau, Marx en Engels dachten er zo over. De werkelijkheid is anders. Mensen en bedrijven willen zich juist onderscheiden. Maar dat is tegenwoordig wel heel moeilijk.

Vandaag de dag is de wereld een dorp. Dankzij internet is de wereld van ons allemaal. In een baaierd van tonnen informatie die over u wordt uitgestort is het steeds moeilijker om het onderscheid van uw organisatie met andere, vaak soortgelijke organisaties te definiëren. Dat is in de toekomst de taak van het Nieuwe Bureau, zoals Broad dat voorstaat. Samen kijken met de klant naar de utopie van uw organisatie. Wat wilt u vertellen, wat is het onderscheid? Of u nu een groot bedrijf heeft, een MKB-bedrijf of een instelling… de vraagstelling is hetzelfde. Zullen we het daar eens over hebben? Maar als u gewoon een advertentie, persbericht, website of film met ons wilt maken bent u ook van harte welkom natuurlijk. Want dat heeft ook alles te maken met uw eigen utopie.