Nieuwe zakken

Broad gaat verhuizen en dat betekent dat bijna alles wat er in het pand staat door je handen gaat. Zo ook talloze boeken die we in de loop van 34 jaar in onze bibliotheek hebben vergaard. Het waren er inmiddels een paar honderd. Waren, want inmiddels hebben we er heel wat weggegooid. Daar waren ook boeken bij van diverse zieners die de toekomst voorspelden. Zoals het boek van Maurice de Hond ‘Met de Snelheid van het Licht’. En de toekomstvisie van Bill Gates op de nieuwe digitale werkelijkheid. Stuk voor stuk boeken waarvan er een jaar of tien geleden respectievelijk tienduizenden en honderdduizenden over de toonbank gingen. Van het werk van De Hond is geen spaan heel gebleven. Apple heeft Microsoft op verschillende punten ingehaald. De oude werken van Philip Kottler over marketing, Peter Drucker, Prahalad en Hamel, Peters en Waterman over excellente ondernemingen… ze zijn in de asbak verdwenen. Sommige Excellente Ondernemingen bestaan al niet eens meer, terwijl Waterman en Peters ze toch eeuwigheidswaarde toedichtten. De weinigen die we niet hebben weggegooid zijn de nuttige boeken van Porter en Covey en nog een paar andere auteurs die de tand des tijds hebben overleefd. Ook het boek ‘Internetstrategie’ van de Nederlandse goeroe Ben Tiggelaar (MBA in één dag) is in de container verdwenen.

Onder invloed van het digitale tijdperk, de crisis en diverse maatschappelijke ontwikkelingen hebben de oude goeroes in sneltreinvaart afgedaan. En zijn ze afgelost door een nieuwe generatie, van wie er inmiddels ook een stroom van nieuwe boeken is verschenen. Ik noem ze: Steve Denning, Tom Wajec, John Beesec, Susan Crawford, Tali Sharol, Michaele Sandel en de Britse hoogleraar Costas Markides.

Inmiddels kent onze onvolprezen bibliotheek een aantal werken van deze nieuwe management goeroes. Een paar ervan heb ik gelezen. Stuk voor stuk inspirerende boeken maar toch heb ik het gevoel dat het oude wijn is, maar dan in nieuwe zakken. Vintage aangepast aan de tijd waarin we leven. Nuttig om ze ’s avonds, in het weekend of op vakantie eens door te nemen. Waarom? Ze drukken je met de neus op de feiten van alledag. Daarom is het toch goed om er kennis van te nemen. Over een jaar of vijf gaan ze wederom de papierbak in. Dat is het lot van alle wijsheden als ze hun functie hebben gehad. De winst is voor degenen die er wat mee doen. Daarom houden we die bibliotheek in afgeslankte vorm er in. Tot de boekenplank weer vol is. Of boeken niet meer bestaan. Daar vinden we dan wel weer wat op. Want creativiteit is onze business. Daar kan geen boek tegenop.

Dick W.A. Maes Broekema
Reclamemaker / owner